/ 6 نظر / 91 بازدید
رعنا

ای جاااانم شادی مال مامان بزرگا بهتر نبود؟ ؟ با صفا کنارهم حرف دل همو گوش میدادن .

شاهزاده احسان میرزا

درود.... خوبید بانو... نوروزتان مبارک///// میمیریم برای آن فوتوغرافتان از موال[نیشخند]

قلتوقی

[دست][دست][دست][دست][دست] یادش بخیر [گل][گل]ششدونگ حواسشان به حرفهای هم بود

deniz

سلام خوبی شادی جان عزیزم [قلب] دلتنگت شدم بابا کم پیدا شدی ! البته خودم هم دست کمی از شما ندارم ببخش کم سعادتی از من بوده . هر کجایی روزهات به شادی نازنینم [ماچ][ماچ][ماچ]