یالوارما...

 

کوسموشم بیرده باریشمام داحا یالوارمامنه

 عشقیوی آتدیم اورکدن نازیوی ساتما منه

 

 ﮐﻮﺳﻤﻮﺷﻢ ﺑﯿﺮﺩﻩ ﺑﺎﺭﯾﺸﻤﺎﻡ ﺩﺍﺣﺎ ﯾﺎﻟﻮﺍﺭﻣﺎ ﻣﻨﻪ

ﺗﮑﻠﯿﻐﯿﻦ ﻻﯾﯿﻘﯽ ﺳﻦ ﮔﺌﺖ ﺑﺎﻻ ﯾﺎﻟﻮﺍﺭﻣﺎ ﻣﻨﻪ
ﻧﺌﭽﻪ ﺍﯾﻞ ﻧﺎﺯﯾﻮﯼ ﭼﮑﺪﯾﻢ ﻭﻟﯽ ﺳﻦ ﻇﻮﻟﻢ ﺍﺋﻠﻪ ﺩﯾﻦ
ﺍﯾﻨﺪﯼ ﺩﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﺵ ﺍﻭﺭﮎ ﺩﺅﻥ ﺩﺍﺷﺎ ﯾﺎﻟﻮﺍﺭﻣﺎ ﻣﻨﻪ
ﻣﻨﯿﻢ ﺁﻏﻼﺭ ﮔﺆﺯﻭﻣﻪ ﺭﺣﻢ ﺍﺋﻠﯿﯿﺐ ﻫﻦ ﺩﺋﻤﻪ ﺩﯾﻦ
ﺍﯾﻨﺪﯼ ﮔﺮ ﮔﺆﺯ ﯾﺎﺷﯿﻦ ﺁﺧﺴﺎ ﭼﺎﯾﺎ ﯾﺎﻟﻮﺍﺭﻣﺎ ﻣﻨﻪ
ﯾﺎﻟﻮﺍﺭﯾﺮﺩﯾﻢ ﺳﻨﯽ ﻣﻦ ، ﺳﻦ ﭼﺆﻭﻭﺭﻭﺭﺩﻭﻥ ﺍﻭﺯﻭﻭﯼ
ﺍﯾﻨﺪﯼ ﺩﻩ ﮐﺌﭽﻤﯿﺸﯽ ﺳﻦ ﺳﺎﻝ ﯾﺎﺩﺍ ﯾﺎﻟﻮﺍﺭﻣﺎ ﻣﻨﻪ
ﺳﻦ ﺍُﻭﺯﻭﻥ ﺩﺍﺷﻼﻣﯿﺴﺎﻥ ﺑﺎﻏﺪﺍ ﮔﻮﻟﻮﻥ ﺑﻮﻟﺒﻮﻟﻮﻧﯽ
ﮔﻠﻪ ﺑﻮﻟﻤﺰ ﯾﺌﻨﻪ ﺑﻮﻟﺒﻮﻝ ﺑﺎﻏﺎ ﯾﺎﻟﻮﺍﺭﻣﺎ ﻣﻨﻪ
ﺩﺋﺪﯾﻢ ﮔﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﻭﻻﻕ ﺳﺎﺩﻩ ﺩﻭﺗﻮﺏ ﺧﻮﺵ ﯾﺎﺷﺎﯾﺎﻕ
ﺳﺌﻮﻣﻪ ﺩﯾﻦ ﭘﺲ ﺩﺍﺣﺎ ﮔﺌﺖ ﺗﮏ ﯾﺎﺷﺎ ﯾﺎﻟﻮﺍﺭﻣﺎ ﻣﻨﻪ

 

/ 7 نظر / 13 بازدید
پویا

دوستان مانند کتابند برگرفته از مطالب جالب از روی بعضی ها باید مشق نوشت از روی بعضی ها باید جریمه نوشت بعضی ها را باید ناخوانده کنار گذاشت و بعضی ها را باید چند بار خواند تا معنی پر بارشان را فهمید !!!

بهنام

سلام ممنون از مطالب زیباتون . خیلی خوب مینویسین این یک بیت شمارا خوندم و این یک بیت را گفتم ممنونم که باعث اینکار شدین .ممنونم اجلین یوخ منی اولدیر مه قه هئچ امکانی سن کوسن گون اولاجاق بو نفسین پایانی.

مهران

ساتما منه معنیش بی زحمت؟؟؟؟