نگاه نگران

 

یک عمرقفسی بست مسیر نفسم را

 

حالا که دری هست مرا بال و پری نیست

 

 حالا که مقدر شده آرام بگیرم

 

سیلاب مرا برده و از من اثری نیست

 

 بگذار که درها همگی بسته بمانند

 

 وقتی که نگاهی نگران پشت دری نیست . . .


/ 0 نظر / 6 بازدید