من وتو

 

من آســمــان پر از ابرهای دلگیرم

اگر تو دلخوری از من ، من از خودم ســیــرم

من آن طبیب زمینـگیــر زار و بـیـمارم

که هر چه زهــر به خود می دهم نمی میرم

من و تو آتش و اشکـیم در دل یک شمع

به سرنوشت تو وابسته است تقــدیــرم

درخت سوخته ای در کنار رودم من

اگر تو دلخوری از من، من از خودم سیرم

 من پریشان تر از آنم که تو می پنداری...

/ 0 نظر / 10 بازدید