کمی لبخند

سازمان ملل متحد:

به سازمانی گفته می شود که در آن ملل با هم متحد می شدند تا به محض آغاز سخنرانی رئیس جمهور سابق کشورمان از سالن خارج شوند!
یارانه نقدی:

پولی که توسط دولت به حساب خانواده ریخته می شود تا او بلافاصله ۳۰، ۴۰ هزار تومان بگذارد رویش و با آن، یکی از چند قبض آب، برق، گاز و تلفن را بپردازد.

مسکن مهر:

به مسکنی گفته می شود که دولت نهم و دهم به وسیله آن قیمت مسکن را تا ۶ برابر بالا برد! معنی دیگر آن این است که در طول ۸ سال گذشته، متقاضیان این مسکن هر وقت سراغ «مسکن» شان را می گرفتند گفته می شد که «مهر» امسال به شما داده خواهد شدکلید:

وسیله ای دراز که ممکن است توی هر سوراخی برود اما الزاما بازش نمی کند! در حال حاضر دو سه طبقه اجتماعی با این وسیله سروکار دارند؛ قفل سازان، کلیدسازها ورئیس جمهورها!

 

/ 0 نظر / 23 بازدید