من بدهکار توام ای مادر....

 من بدهکار توام ای مادر....

 همه جانی که به من بخشیدی

 لحظاتی که برای امن من جنگیدی

 و بدهکار توام عمرت را

 روزهایی که ز من رنجیدی

 اشک ها دزدیدی، و به من خندیدی

 من بدهکار توام ای مادر!


/ 16 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ღصداقت پیشهღ

مادر باغبان هستی است ،از گاهِ روییدن فرزند، باران مهربانی است که به آرامی سیراب می کند. گاهِ پروریدن آغوشی گرم که بالنده می سازد. گاهِ بیماری ، طبیبی که درد را می شناسد و درمان می کند. گاهِ اندر، حکیمی آگاه که به نرمی زنهارمی دهد. گاهِ تعلیم، معلمی خستگی ناپذیر و سخت کوش که حرف به حرف دانایی را در گوش زمزمه می کند. گاهِ تردید، رهنمایی راه آشنا که راه از بیراهه نشان می دهد.

پــــــویا

مادر یعنی به تعداد همه روزهای گذشته تو، صبوری! مادر یعنی به تعداد همه روزهای اینده تو، دلواپسی! مادر یعنی به تعداد آرامش همه خوابهای کودکانه تو، بیداری! مادر یعنی بهانه بوسیدن خستگی دستهایی که عمری به پای بالیدن تو چروک شد! مادر یعنی بهانه در آغوش کشیدن زنی که نوازشگر همه سالهای دلتنگی تو بود! مادر یعنی باز هم بهانه مادر گرفتن… مادر یعنی مادر.. [گل]

کمال

چوخ ساقول تشکر ایلیرم که بیزده باش ویردین [گل]

شهرزاد قصه گو

اگر افلاطن و سقراط بوده اند بزرگ بزرگ بوده پرستار خردی ایشان. به گاهواره مادر بسی خفت سپس به مکتب حکمت حکیم شد لقمان. در آن سرایی که زن نیست،انس و شفقت نیست در آن وجود که دل مرد،مرده است روان به هیچ مبحث و دیپاچه ای قضا ننوشت برای مرد کمال و برای زن نقصان زن از نخست بوده رکن خانه هستی که ساخت خانه بی پای بست و بی بنیان پروین اعتصامی +روز مادر رو تبریک میگم[گل][لبخند]

گلشنا

سلام نازلی روز زن : روز وفا ؛روزعشق ؛روزعصمت برشما مبارک باد (گلشنا)

سهیل ساسانی

می دانی یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی تـعطیــل است و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت باید به خودت استراحت بدهی دراز بکشی دست هایت را زیر سرت بگذاری به آسمان خیره شوی و بی خیال ســوت بزنی در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند آن وقت با خودت بگویـی بگذار منتـظـر بمانند!!!

وحید۵۳

مادر! در ستایش دنیای پرمهرت ، ترانه ای از اخلاص خواهم سرود و گلدسته ای از مهر بر گردنت خواهم آویخت.

امیدسرگردان

رسم “خوب ها” همین است : حرف آمدنشان شادت می کند و ماندنشان با دلت چنان می کند که هنوز نرفته دلتنگشان می شوی … .