ای خدااااا.کاش صداقت انسانها از چشماشون پیدا بود.

ای خدااااا.کاش صداقت انسانها از چشماشون پیدا بود.

اینجوری  هیچ دلی آزرده نمی شد.

 ای خدا...اینروزا نمی تونم  افکارم رو یه جا جمع کنم خیلی پریشونم.گیج ومنگم

خیلی..شوکه ام شوکه.

حال وروز  خودم رو نمی فهمم.

بدجوری از بی صداقتی آدما دلم آزرده شده.حال وروزم داغونه داغون.

ای خدا چرا بعضی ها پارو حرمتت  میذارن  ودروغ میگن؟ چرا بهشون چیزی نمی

گی؟چرا بحال خودشون میذاری؟؟

خدایا قلبم کوچکتر از غصه هایم است

خدایا دیگر نمی توانم اشک هامو نگه دارم

بیِ بهانه ای  بغض هایم میشکند واشک هایم  میریزندمثل ابر بهار

اصلا جا ومکان حالیشون نبست..

چرا صداقت این روز ها وجودی فراموش شده است؟

کاش صداقت انسانها از چشماشون پیدا بود.

 کاش....

کاش.... 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید