عقل ومستی

آنکه جان‌ها به سحر نعره زنانند از او

و آنکه ما را غمش از جای ببرده‌ست کجاست

جان جان‌ست وگر جای ندارد چه عجب

این که جا می‌طلبد در تن ما هست کجاست

 غمزه چشم بهانه‌ست و زان سو هوسی‌ست

و آنکه او در پس غمزه‌ست دل خست کجاست

پرده روشن دل بست و خیالات نمود

 و آنکه در پرده چنین پرده دل بست کجاست

عقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد

و آنکه او مست شد از چون و چرا رست کجاست

/ 11 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کمی می فهمم !

سند آزادی بیان آقای روحانی + تصویر سند http://man-mosalmanam.persianblog.ir

کمی می فهمم !

سند آزادی بیان آقای روحانی + تصویر سند http://man-mosalmanam.persianblog.ir

sana

:: آمدم امشب به میخانه تمنایت کنم من نمیخواهم،بیا ساقی تماشایت کنم بیقرارم ساقی از میخانه بیرونم مکن کرده ام می را بهانه تا تماشایت کنم . . .

sana

:: آمدم امشب به میخانه تمنایت کنم می نمی خواهم،بیا ساقی تماشایت کنم بی قرارم ساقی از میخانه بیرونم مکن کرده ام می را بهانه تا تماشایت کنم . . .

sana

:: آمدم امشب به میخانه تمنایت کنم می نمی خواهم،بیا ساقی تماشایت کنم بی قرارم ساقی از میخانه بیرونم مکن کرده ام می را بهانه تا تماشایت کنم . . .

* مارال بانـــو *

سلام عزیزم ممنونم که سر زدی [ماچ] ان شا الله 2 بهمن ماه تموم میشه ! فک کنم تا اون موقع کچل میشم ![اضطراب]

خیبر باردل

...عقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد... گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی

مردی در تبعید

ما که ارتباط این اشعار را با این عکس نفهمیدیم...