معلم

دوستم ترک تحصیل کرد ،

من معلم شدم...حالا اون پورشه داره...

من پوشه...

  اون اوراق مشارکت،

و من اوراق امتحانی...

اون عینک آفتابی

و من عینک ته استکانی...

اون بیمه زندگانی

و من بیمه خدمات درمانی...

اون سکه و ارز... من سکته و قرض...

 

 

 

/ 3 نظر / 11 بازدید
deniz

توانا بود هر که دارا بود[زبان] صائب تبریزی : سبک مغزی کز اسباب جهان بر خویش می بالد چو حمالی است کز بار گران بر خویش می بالد پارا و پول آسایش میاره ولی آرامش نه!!تجربه کردم که میگم[پلک]

خیبر باردل

حالا شاگردهایی که این معلم با اینهمه بدبختی میخواد تربیت کنه چی میشن؟ پول خوشبختی نمیاره اما بی پولی بدبختی میاره،اون هم از نوعی که درمانش فقط پوله نه چیزه دیگه،اینم تجربه کردم میگما...[نیشخند]

عظیمی

معلم قلب دارد .معلم عشق دارد.معلم روح دارد. معلم انسانیت دارد. باپول می توانی ماشین وخانه بخری اما آرامش درخانه رانه باپول می توانی آدمها رابخری اما انسانیت رانه باپول می توانی.... رابخری اما وجدان رانه . عزیز من معلم غنی ترین انسان روی زمین است چون او عشق به شاگردانش را درقلبش دارد .میدانید بعضی آدمها ازجهت مالی اوضاعشان خوب است اما زیرخط فقر عقلی وقلبی واحساسی زندگی می کنند و.....