دیوانه شو...

رو سینه را چون سینه ها هفت آب شو از کینه ها

وآنگه شراب عشق را پیمانه  شو پیمانه شو
باید که جمله جان  شوی تا لایق جانان شوی

گر سوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو
آن  گوشوار شاهدان  هم صحبت  عارض  شده

آن گوش و عارض بایدت دردانه شو دردانه شو
چون  جان تو شد در هوا  ز افسانه شیرین  ما

فانی شو و چونعاشقان افسانه شو افسانه شو
تو لیله  القبری  بروتا لیله القدری شوی

چون قدر مرارواح را کاشانه شوکاشانه شو
اندیشهات جایی رود و آنگه تورا آن جا کشد

زاندیشه بگذر چون قضا پیشانه شو پیشانه شو
قفلی بود میل وهوا بنهاده بردل های ما

مفتاح شومفتاح را دندانه شو دندانه  شو
بنواخت نورمصطفی آ  استن حنانه را

کمترزچوبی نیستی حنانه شوحنانه شو
گوید سلیمان مرتورا بشنو لسان الطیر را

دامی ومرغ از تورمد رو لانه شو رو لانه شو
گر چهره  بنماید صنم پر شو ازاو چون آینه

ورزلف بگشاید صنم رو شانه شو رو شانه شو
تا کی دوشاخه چون رخی تا کی چو بیدق کم تکی

تا کی چو فرزین کژ روی فرزانه شو فرزانه شو
شکرانه دادی عشق را ازتحفه ها  و مال ها

هل مال را خود را بده شکرانه شو شکرانه شو
یک مدتی ارکان بدی یک  مدتی حیوان  بدی

یک مدتی چون جان شدی جانانه شو جانانه شو
ای ناطقه  بربام و درتا کی روی در خانه پر

نطق زبان را ترک کن بیچانه شو بیچانه شو

/ 22 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
انسان

[گل]سلااااااااااام...چه شعر زیبایی انتخاب کردی [دست]

بهنام

آلدانما کونول، هر خس و خشاکه قاریشما بیر آن بو وفاسیزلاریلان هئچده باریشما

[تایید] روز دختـــــــــر بر وجور پاکت مبارک لینک بشیم

حسین

عشق سرشاردرصورتی به وجود می اید که ازانچه دوست دارید اگاهی فراوان داشته باشید

دنیز

سلام شادی جان خیلی زیبا و دلنشین هست مرسی [گل] به داشتن دوست خوش سلیقه ای مثل شما افتخار میکنم همیشه خوش سلیقه ای شادی جان گوزلیم [قلب]

علی

یک نفر آمد صدایم کرد و رفت با صدایش آشنایم کرد و رفت نوبت اوج رفاقت که رسید ناگهان تنها رهایم کرد و رفت