آرزوهای من برای تو...

در کنار همه ی آرزوهایی که برایت می کنم ؛
آماده ام همه چیز را فدا کنم تا این آرزوها به واقعیت در آیند ...
می خواهم سعادتمند باشی . می خواهم قلبت را آکنده از احساس شگفتی
و سرشار از شهامت و امید کنی .
می خواهم به آن دوستی دست یابی که کم از گنج نیست
و آن عشق که زیبایی جاودانه دارد .
می خواهم خشنود باشی :
آن خشنودی که شیرین است و موقر

آن خشنودی درونی که می آید و هرگز باز نمی گردد .
می خواهم آکنده از امید باشی و به همه آرزوهایت دست یابی .
می خواهم نهایت بهره را از لحظه ببری
می خواهم واقعا درک کنی که تا کجا یگانه و نادری .
می خواهم به یادت بیاورم که شاید خورشید لحظه ای از نظر پنهان شود
ولی هرگز از درخشیدن باز نمی ماند .
می خواهم ایمان داشته باشی دارای احساسی باشی ؛ مشترک با دیگران
خوشی های ساده در بطن این دنیای بغرنج
و اهدافی شگفت انگیز که بتوانی به آنها دست یابی
کلماتی را بشنوی که نیازمند شنیدن آنها هستی .
و آن گاه که در آینه می نگری ؛ چهره ای شاد عاشقانه در تو بنگرد .
می خواهم به بینشی دست یابی که جمال درون و برون هر دو را ببیند .
می خواهم رویا هایی شیرین داشته باشی
می خواهم لحظه هایی داشته باشی که نغمه سرایی کنی ؛ پای بکوبی ؛ و بی پروا بخندی .
می خواهم توانا باشی تا اوقات خوش را بهتر و اوقات سخت را آسانتر طی کنی .
می خواهم از کارهای شگفت انگیزی که می کنی ؛ میلیونها لحظه ی رضایت بر تو بوسه زنند
و می خواهم که راهی بیابم که به زبانی ناگفته به تو بگویم که چقدر برایم مهمی !
در کنار همه این آرزوهایی که برایت دارم
می خواهم که هر کجا که هستی و به هر کاری که مشغولی
در زندگی روزی نیاید که در آن جز بهترین برایت بخواهم.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید