دنیای ریاضی.

 

دنیا ،

دنیای ریاضیات است !

وقتی عشق را تقسیم کردند ؛

من خارج قسمت  شدم . .

/ 7 نظر / 8 بازدید
hamid reza

انسان ازجنگ،زلزله وسیگار نمی میرد؛انسان را روزی،،لبخندهایی که نمیزند،اشک هایی که نمی ریزد،،خواهد کشت.

خیبر باردل

اما دنیای عشق همیشه ضرب است و جمع...

خیبر باردل

شاید جمع جسمها نباشد اما همیشه جمع دلها برقرار است حتی با فواصل بسیار...

خیبر باردل

تعالی روح نیازی به جسم و جان ندارد بلکه به جانان نیازمند است...

خیبر باردل

تعالی روح نیازی به جسم و جان ندارد بلکه به جانان نیازمند است...

hamid reza

باافتخار لینک شدین..[گل]