نقطه چین

 اون لحظه که گفتی یکی بهتر از تو را دارم

 یاد اون روزهایی افتادم که به صدتا بهتر از تو گفتم

    من "بهترینو" دارم...

/ 1 نظر / 11 بازدید
deniz

سلام شادی جان آرشیوتو نگاه میکردم انصافا خوش سلیقه ای و چیزهایی انتخاب میکنی که حقیقتا تامل برانگیزند مثل همین پست ، مرسی نازنینیم چوخ ساغول[گل]