چه غم انگیز است لحظات خداحافظی…


ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ پایانی ماه ﺭﻣﻀﺎﻥ ماه ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ خداست... ﭘﺲ ﺑﺎﺭاﻟﻬﺎ... تنهاکوچه ای که بن بست نیست...
کوچه یاد توست...
مهربان خدای من...
هیچ انسانی در کوچه پس کوچه های زندگی ...
اسیر و گرفتار هیچ بن بستی نگردد.
آمین یا رب العالمین...

/ 1 نظر / 63 بازدید
انسان

آآآآآآآآآآآآآآآآآمین..آمین