حکایت من

 حکایت من

حکایت من ، حکایت کسی بود

که عاشق دریا بود اما قایق نداشت

دلباخته سفر بود اما همسفر نداشت

حکایت کسی بود

که زجر کشید اما ضجه نزد

گریه کرد اما اشک نریخت

حکایت من، حکایت کسی بود

که پر از فریاد بود اما سکوت کرد تا همه صداها را بشنود


/ 5 نظر / 12 بازدید
* مارال بانــــو *

ماماااااااااااااااااااااااان؟[گریه] چقدر زیبا بود [اضطراب] حکایت من، حکایت کسی بود که پر از فریاد بود اما سکوت کرد تا همه صداها را بشنود[رویا][ناراحت][دست][دست][دست]