سرآغاز سخن با نام ویاد او که آرامش بخش دلهاست

یاعلی گفتیم وعشق آغاز شد.من خدا را دارم

خنده ام میگیرد از تقلایت،

ای دنیا، که چگونه در پی آنی که زمینم بزنی.

ای دنیای پر از سراب این را بدان:

اگر تمام غم هایت را بر دلم فرو ریزی، هرگز در مقابلت کمر خم نخواهم کرد.

اگر تمام دردها و رنج هایت را بر سرم آوری، هرگز در مقابلت زانو نمی زنم.

اگر تمام سختی ها را زمینه راهم کنی، هرگز زندگی را در مقابلت نمی بازم.

... اصلا هر چه خواهی کن، هر چه خواهی باش...

ولی همیشه این را بدان :


"" من، خدا را دارم...


/ 0 نظر / 74 بازدید