وخلاصه.....

 

در مقابل یک فرد معلول با سرعت کم راه برید.

در مقابل مادری که فرزندش رو از دست داده بچه تون را نبوسید.

در مقابل یک فرد مجرد از عشقتون نَگید.

و خلاصه …

در برابر کسی که نداره از داشته هاتون مغرورانه حرف نزنید

/ 22 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
sanaz

تــَمام هوا را بو مـے کشم چشم مـےدوزم زل مـے زنم… انگشتم را بر لباטּ زمیـטּ مے گذارم "هــــیس…" مـے خواهم ردِ نفس هایش بـﮧ گوش برسد…! اما… گوشم درد مـےگیرد از ایـטּ همـﮧ بـے صدایـے! دل تنگـے هایم را مچالـﮧ مـے کنم و پرت مـے کنم سمت آسماטּ، دلواپس تو مـے شوم کـﮧ کجاے قصـﮧ ماטּ سکوت کرده ایـے کـﮧ تو را نمـے شنوم..!

sanaz

تــَمام هوا را بو مـے کشم چشم مـےدوزم زل مـے زنم… انگشتم را بر لباטּ زمیـטּ مے گذارم "هــــیس…" مـے خواهم ردِ نفس هایش بـﮧ گوش برسد…! اما… گوشم درد مـےگیرد از ایـטּ همـﮧ بـے صدایـے! دل تنگـے هایم را مچالـﮧ مـے کنم و پرت مـے کنم سمت آسماטּ، دلواپس تو مـے شوم کـﮧ کجاے قصـﮧ ماטּ سکوت کرده ایـے کـﮧ تو را نمـے شنوم..!

رضا

عالی بود[تایید][تایید][تایید][تایید]

khodai

مرحبا شادی زیباااااااااااااگفتی[دست][گل][گل]

اوای باران

مراقبِ افکارت باش که کلمات رو میسازند، مراقبِ کلماتت باش که منتهی به رفتارهات میشن، مراقب رفتارهات باش که تبدیل به عادتهات میشن، مراقب عاداتت باش چون شخصیتت رو میسازن، مراقبِ شخصیتت باش که سرنوشتت رو رقم میزنن،

hamid reza

خدایا! دراین آشفته بازار کمک کن تا دلم بلرزد به نگاهی که بیارزد.. وای کاش آن نگاه،نگاه تو باشد..!

گوشه گیر

خداوند به موسی نبی فرمودند :با زبانی دعا کن که با آن گناه نکردی تا دعایت مستجاب شود. موسی عرض کرد :چگونه؟ خداوند فرمود :به دیگران بگو برایت دعا کنند چون تو با زبان آنها گناه نکردی. دعایم کن...