حکایت رفتن به عروسی بدون کارت دعوت...


حکایت رفتن به عروسی بدون کارت دعوت...

 ﻃﺮﻑ ﺑﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯿﺮﻩ ﻋﺮﻭﺳﯽ !!؟؟؟

ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺟﻠﻮﺵ ﺩﻭﺗﺎ ﺩﺭ ﻫﺴﺖ
ﺭﻭﯼ ﯾﮑﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻭ ﺭﻭﯼ ﯾﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﺎﺭﺕ
ﭼﻮﻥ ﮐﺎﺭﺕ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺩﻭﻡ ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺮﺳﻪ.
ﺭﻭﯼ ﯾﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻭ

ﺭﻭﯼ ﯾﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ:ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺪﯾﻪ،
ﭼﻮﻥ ﮐﺎﺩﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘه ﺍﺯ ﺩﺭ ﺩﻭﻡ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ،
ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ!!!!

ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺍﺻﻠﯽنیشخند

 

/ 16 نظر / 37 بازدید
نمایش نظرات قبلی
امید

از نعل سمند او شکل مه نو پیدا وز قد بلند او بالای صنوبر پست

امید

گفتی ز خاک بیشترند اعل عشق و ما از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم

امید

جالب بود نتیجه اخلاقی: وقتی جایی بی دعوت میروی از در مخفی وارد شو[شوخی]

سیروس

خخخخخخخخخخخ[قهقهه][گل]

maral

رسما با جفت پا انداختشون بیرون [نیشخند]

دنیز

شادی جان مرسی [چشمک] شعر استاد ( مهدی بئی ) واقعاً فوق العاده بود [گل] یاشیاسوز [دست]

قلتوقی

چوخ گوزل [گل] بیناوا قدیمکیلر دییپلر: چاغیریلان یره دایانما - چاغیریلمییان یره دولانما[گل]

ساحل

[خنده] چقدر خوب که صداقت داشت و قاطی مهمونای با کارت با هدیه نرفت تو