صبـ ـــر

 

خوب میدانم تقدیـ ـــر را بهانه کردند

برای نرسیدن مـ ــن به تـ ـــو

فقط شاید به هنگام نوشتن

تقـ ــــدیرمان

کسی عطسه ای کرده باشد

 به صبـ ـــر که اعتقاد داری؟/ 3 نظر / 8 بازدید
پــــــویا

در سمت توام دلم باران ، دستم باران دهانم باران ، چشمم باران روزم را با بندگی تو پا گشا می کنم ... هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند یاد تو کوران می کند ... هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود [گل]