شاید باورتون نشه...

                                                

شاید باورتون نشه...

 

زکریای رازی اومد و رفت ...

انیشتین اومد و رفت ....

فروید اومد و رفت .....

...استیو جابز هم پدر تکنولوژی نوین هم اومد و رفت ....

...اما هنوز در همسایگی ما مادری اسپند دود میکند ...

پدری گوسفند میکشد...

دختری طالع بینی میخواند که

شوهرش باید متولد چه ماهی باشد ... 

پسری پشت ماشینش مینویسد .......

عقب ماندگی در داشتن دموکراسی و نداشتنش نیست

در زیر پوست شهر است...

 ...

 زندگی متعالی در شعور متعالیست.

همه چیز از شعور ساخته شده

و تغییر آن به تغییر شعور وابسته است

و این اصل بر زندگی و سرنوشت انسان نیز حاکم است...

 ...

    شاید مرگ بهترین اختراع زندگی باشد

   چون مأمور ایجاد تغییر و تحول است.

   مرگ کهنه‌ها را از میان بر می‌دارد

   و راه را برای تازه‌ها باز می‌کند.

   یادتان باشد که زمان شما محدود است،


/ 0 نظر / 9 بازدید