شمع...

 

شمع بزم مـحفل شاهان شدن ذوقی ندارد


  ای خوش آن شمعی که روشن می کند ویرانه ای را ...

/ 2 نظر / 7 بازدید
گل یاس

برای خیانت ، هــــزار راه هــســــت اما هـیــچ کــــدام به انـــدازه تــــظـــاهـــر به دوست داشتن کــثـیــف نـیـســـت ...

*آبجی صبا*

"هست"را اگر قدر ندانيم میشود"بود" و چه تلخ است "هستى" كه "بود" شود و " دارمى" كه "داشتم .... سلاااااااااااااااااام [گل]