اعجاز ریاضی


اعجاز ریاضی در " اتل متل توتوله "


در جمله‌ی اتل متل توتوله، حرف " ت" چهار بار تکرار شده است که تعداد 4 فصل سال است. حرف " ل " 3 بار تکرار شده است که تعداد ماه‌های هر فصل است. از حاصلضرب این دو، تعداد 12 ماه سال بدست می‌آید، و مهمتر اینکه تعداد تمام حروف "اتل متل توتوله" 12 حرف است. خود جمله از 3 کلمه تشکیل شده که نشانه 3 مرحله حیات یعنی تولد، زندگی و مرگ است...

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

/ 0 نظر / 10 بازدید