فراموش شده

 

 به پشت سر نگاه میکنم شایدهنوز

 کسی مرا دوست داشته باشد !

اما افسوس ….. همه کاسه ی آب به دست ،

منتظر رفتن من هستند !!!!!!

 

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
ساناز

اخرش همه زیر این خاکها ارام خواهیم گرفت, مایی که روی این خاکها ارامش را از هم میگیریم............ قشنگ بودخعلی[نگران]

مهدی

دالدان گلیر بیر خبر دوستوم کوسوپ(قهر کرده) مختصر هچ کس منی سومیری هامی سویر من گدم