ببار برف...

 

برف ببار....ببار برروی سیاهیها

 

برف ببار....ببار تا امید بگیرم....

 

برف ببار.....ببار تا بفهمم خدا هنوز مرا یادش هست

 

 

برف ببار.....به خاطر دل تنگ من....ببار برف

/ 0 نظر / 9 بازدید