خدایا

 
صدای افکارم

را خاموش کن

تا صدایت را
بشنوم...

آن قدر غرق در
قضاوتم

که فراموش
کرده امقاضی کیست؟؟!!!

/ 1 نظر / 7 بازدید

[گل]