رفاقت

میدونی بدبختی چیه؟ اینکه حتی اگه به اندازه موهای سرت رفیق داشته باشی وقتی بهشون نیاز داری حس کنی کچلی!!!

اما دقیقا وقتی همون آدما بهت نیاز  داشته باشن تو توی رفاقت هیچی کم نذاری.

/ 0 نظر / 8 بازدید