کمی بخندیم...

 

واقعیت های روزمره:

/ 2 نظر / 85 بازدید
* آبجي صبا *

آوای باد انگار آوای خشکسالیست بگذار تا بگویم تقدیر لاابالیست باید که عشق ورزید ، باید که مهربان بود زیرا که زنده ماندن هر لحظه احتمالیست [لبخند][گل]