/ 8 نظر / 52 بازدید
وحید53

چه تشبیه زیبایی اما نمی شه گفت کلی باشه

پویا

به به چه داستانی [نیشخند]

نارگیله

به علت گرانی بانک مرکزی در روز مرد کارت های آفرین، صد آفرین، هزار و سیصد آفرین، همسر خوب و نازنین چاپ کرد، روز مرد مبارک

نارگیله

پیشاپیش "روز ملی جوراب” که در ایران به آن روز "پدر” می گویند مبارک!

نارگیله

پدرم، امیدوارم بزرگ شدنم ارزش پینه های دست و چروکهای پیشانیت را داشته باشد… کاش بتوانم کمی جبران کنم، حرفی که مدتهاست در دلم مانده… "دوستت دارم”

انسان

[نیشخند][چشمک]