یادگاری...

یوسف و زلیخا را بی خیال !

من

در آغوش همین پیراهن یادگاری

     هزار سال جوان تر میشوم . . . !


/ 4 نظر / 31 بازدید
پویا

کوری چشم حسودان چمن آخرین اسفندها هم دود شد...[گل]

انسان

[دست][دست][هورا]