نگاهم دست خالی برگشت ...

 

نیامدی؛

نگاهم دست خالی برگشت ...


/ 13 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پویا

یک قلــب پـــاک؛ از تمــــام مــعـــــابـــد و مســـاجــــد و کلیـــســـا هــــای دنیـــــا مــقـــدس تـــر است ...[گل]

سویل

[ماچ][قلب]

بهنام

سلام. یانیمدا سنی گورنلر، حسرتین چکیب درده دوشرلر، سنی اورئیمده ساخلیا جاغیم. نامحرم گوزونه قویمیاجاغیم

۩۞۩ آفتاب ۩۞۩

صدای باران زیباترین ترانه خداست که طنینش زندگی را برای ما تکرار می کند؛ نکند فقط به گل آلودگی کفشهایمان بیندیشیم!؟

سویل

تونیامده بودی جای خالیت راپرکنی.....آمده بودی ببینی من باجای خالیت چه کرده ام...

حسین

صفای دلت را به رخ اسمان میکشم تابه زیبایی مهتابش ننازد

مهدی

سلام بانو.یاد شعر بهجت آباد شهریار افتادم. جزخدا و اختر و من ٬چشم کس بیدار نیست چشم اختر نیز همسنگین خواب است و خمار گه بنالد مرغکی یعنی که بیدارم ولی در زمان خسبد به لالای نوای جویبار هیکل نحس درختان سد راه هر امید کاجها گویی عبوسانند و برج زهرمار روح شبگردم ٬ جهان درمی نوردد ٬ کو ٬ کجا ؟ راه بیرون جستن ازاین خیره غار تنگ و تار التماس چشم و گوشم ٬از زمین و آسمان یک شبح یا یکصدایپایی از آن گلعذار گوش با اصواتم آمیزد٬بسان ضبط صوت چشم ٬ در اشباحمآویزد ٬ بسان گوشوار یک دوبار از ره ٬سیاهی آمد و بگذشت و رفت غیر نومیدی نبودش بادل امیدوار آتشی در خرمن هستی منافتاده بود تا برآرد روزگار ازروزگار من دمار

khodai

متفکر][دست] [دست][متفکر]