عشق روی پیاده رو

"گاهی ترکیب چند عنصر شیمیایی باعث تولید مواد منفجره می شود.

درست مثل آدم ها که ترکیب بعضی از آن ها مثل بعضی عناصر مهلک اند

وبعضی خوش بو و معطرند.

بعضی در یک دیگر چنان حل می شوند که دیگر قابل جدایی نیستند

و برخی دیگر تجزیه ناپذیرند."

/ 0 نظر / 8 بازدید